Lịch sử công ty 1 페이지

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

Lịch sử công ty HOME

Lịch sử công ty 목록

 • 2019
  Thành lập trung tâm du học tại Việt Nam(ADDIE International) Mở ra trang chủ công ty Addie(http://www.addiecompany.com) Mở ra trang web cộng đồng du học sinh Việt Nam (http://www.xinchaohanquoc.com)
 • 2018
  Mở và áp dụng chương trình SIS (Study In Shield) cho du học sinh Ký kết hợp tác với trunng tâm du học Việt Nam - Cat Edu, Jellyfish, VN Innovation
 • 2017
  Ký kết hợp hợp đồng kinh doanh với trường đại học UIDUK Hàn Quốc Ký kết hợp tác với các trường học và các trung tâm du học Việt Nam - AKINA, NTC,TMS Edu, Haro Edu, trường THPT Hwangnung
 • 2016
  Thay đổi sứ mệnh Kippa sang Addie company Đặt chân vào lĩnh vực dự án thu hút du học sinh Việt Nam Ký kết hợp tác công việc với trường đại học Kyungil Hàn Quốc Ký kết cộng tác với Ladeco và trường đại học Nguyễn Trãi Việt Nam
 • 2015
  Thành Lập Trung Tâm Đào Tạo HRD DAEGU - Tư vấn đào tạo dịch vụ doanh nghiệp
 • 2014
  Thành Lập Trung Tâm Giáo Dục Kippa - Camp Consulting xin việc/khởi nghiệp