Du học Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc l SISProgram is | :: AddieCompany ::

SISProgram is

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

SISProgram is HOME

SISProgram is

CHƯƠNG TRÌNH SIS LÀ

Chương trình SIS(Study in Shield) là chương trình chăm sóc Du học sinh, hỗ trợ giải quyết một cách triệt để tất cả các khó khăn và vấn đề phát sinh trong thời gian du học tại Hàn Quốc.
Nền tảng để phát triển ra chương trình SIS đó là điều tra khảo sát đối với đối tượng các học sinh đang trong quá trình du học Hàn Quốc về những khó khăn của du học sinh. 
Những khó khăn chung mà hầu hết cá bạn học sinh đều nói đến đó là sự khó khăn về kinh tế, về ngôn ngữ, về văn hóa,…
Chính vì vậy chúng tôi đã bắt đầu công cuộc phát triển ra một chương trình để có thể hỗ trợ tới các bạn du học sinh giải quyết về những khó khăn này, đó chính là chương trình SIS
Chương trình SIS tồn tại vì sự thành công trong du học của các bạn kể từ khi các bạn đang trong giai đoạn chuẩn bị cho tới khi bắt đầu và hoàn thành quá trình du học.
Mục đích sau cùng của chương trình SIS đó chính là mong muốn hiện thực hóa giấc mơ mà các bạn Du học sinh đã chọn khi đi du học Hàn Quốc.

  • icon_1.png

    SIS- Hoàn Hảo
  • icon_2.png

    SIS- An Toàn
  • icon_3.png

    SIS- Đặc Biệt