Du học Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc l Dành cho những bạn muốn tìm việc làm | :: AddieCompany ::

Dành cho những bạn muốn tìm việc làm

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

Dành cho những bạn muốn tìm việc làm HOME

Dành cho những bạn muốn tìm việc làm

DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN VIỆC LÀM THÊM

Dịch vụ hỗ trợ cung cấp việc làm thêm của chương trình SIS là chương trình hỗ trợ giải quyết những khó khăn về mặt kinh tế để phục vụ cho công việc du học thành công của các bạn du học sinh.
Đội ngũ chuyên môn của Addie sẽ tìm những việc làm an toàn ổn định và đa dạng và nằm trong phạm vi VISA cho phép,
ADDIE sẽ luôn: 
Cung cấp thông tin 
Đào tạo phương pháp phỏng vấn hiệu quả 
Giúp đỡ tránh khỏi những điều không mong muốn
Hỗ trợ để được chấp thuận khi đi làm thêm
Và sẽ cùng với các bạn học sinh lập kế hoạch quản lý thời gian làm việc song không thể thiếu việc học. Phỏng vấn

Các bạn phải thành công trong duy nhất hai lần phỏng vấn. ADDIE sẽ giúp đỡ để các bạn có thể phỏng vấn một cách thành công. Thứ nhất, các bạn hãy rà soát lại năng lực tiếng Hàn của mình. Năng lực tiếng hàn của các bạn sẽ giúp các bạn có thể tìm được một vị trí làm việc tốt. Thứ hai, cuộc chiến phỏng vấn thực tế. Các bạn hãy tự mình thể hiện một cách đầy tự tin. Hãy nói thật rõng rạc. 
ADDIE sẽ đào tạo giúp cho các bạn có thể luôn mang bên mình sự tự tin để có thể thể hiện bản thân. 

Xác nhận

Cần phải xác nhận về VISA mà học sinh đang có. Tùy vào loại VISA mà các bạn có để có thể chọn được một việc làm thêm phù hợp

Đăng ký

Hãy đăng ký với Addie nhé! Để các bạn có thể tìm được cho mình một việc làm tốt thì nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách viết bản sơ yếu lý lịch một cách tốt nhất. 

Quản lý sau này

1. Chúng tôi sẽ hỗ trợ những điều để các bạn có thể nhận được sự đồng ý về các hoạt động yêu cầu phải có sự chấp thuận ngoài sự lưu trú
2. Để có thể giải tỏa được những bất tiện trong khi làm việc của các bạn thì chúng tôi sẽ tiến hành tới thăm nơi các bạn làm việc theo định kỳ
3. Hỗ trợ một cách tích cực để giải quyết các vấn đề phát sinh mà các bạn không thể dự trước trong khi làm việc và hình thành mối quan hệ đó một cách liên tục