Du học Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc l Giai đoạn tìm việc | :: AddieCompany ::

Giai đoạn tìm việc

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

Giai đoạn tìm việc HOME

Giai đoạn tìm việc

Hệ thống hỗ trợ xin việc cho du học sinh người ngoại quốc

ADDIE sẽ thực hiện các buổi đào tạo về lập nghiệp hay xin việc làm từ khi các bạn vẫn đang trong quá trình học tập và thông qua các buổi tư vấn về con đường sự nghiệp , tài năng và khả năng của các bạn sau đó sẽ cung cấp thông tin của các doanh nghiệp thích hợp tới các bạn và hỗ trợ để các bạn có thể ứng tuyển, phỏng vấn hay các phương pháp để các bạn có thể xin việc và lập nghiệp thành công. 
Những việc mà dịch vụ này có thể mang lại đó là đào tạo về các kỹ năng như viết bản sơ yếu lý lịch, giới thiệu bản thân, hồ sơ xin việc hay phương pháp quản lý hình ảnh và đưa ra các yếu tố có ích cho việc phỏng vấn thành công cho người xin việc.
Để đạt được giấc mơ của mình,cuối cùng thì các bạn cũng đã đã đết thúc thời du học đầy khó khăn và vất vả .Giờ là thời điểm các bạn phải lập nghiệp, xin việc làm, là thời điểm mà các bạn sẽ phải thực hiện ước mơ mà mình đã theo đuổi.
Dịch vụ này của chúng tôi sẽ luôn bên cạnh đồng hành và hỗ trợ các bạn đến tận cùng để hiện thực hóa giấc mơ sau khi hoàn thành chuyến du học thành công của mình. jobpc_01.jpg Đào tạo phương pháp phỏng vấn và cung cấp thông tin các doanh nghiệp Hàn Quốc
(Đào tạo các phương pháp phỏng vấn, viết bản sơ yếu lý lịch/giới thiệu bản thân, phỏng vấn thử xin việc)
Hỗ trợ tham gia các hội chợ việc làm, hội chợ xin việc làm cho người ngoại quốc
Thực hiện hướng dẫn xin việc cho người ngoại quốc( Hợp tác với trường đại học)