Du học Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc l Test Năng Lực Tiếng Hàn Thực Tế | :: AddieCompany ::

Test Năng Lực Tiếng Hàn Thực Tế

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

Test Năng Lực Tiếng Hàn Thực Tế HOME

Test Năng Lực Tiếng Hàn Thực Tế

Test Năng Lực Tiếng Hàn Thực Tế

Hãy Đập Tan Nỗi Sợ Hãi Về Tiếng Hàn Trong Một Cú Nào!!!Để có được sự thành công cho việc du học Hàn Quốc thì chúng ta cần phải làm quen với tiếng Hàn là bước ưu tiên đầu tiên nhất. 
Nào ! Bắt đầu ngay từ lúc này. Hãy lên lịch trình cho việc làm quen với tiếng Hàn thôi !!!

ADDIE sẽ hỗ trợ các bạn một dịch vụ đó là Test tiếng hàn thực tế tại Việt Nam.
Chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn phát triển năng lực tiếng Hàn của mình bằng cách làm những bài test như khả năng nghe, nói tiếng Hàn thông qua việc giao tiếp những đoạn hội thoại cơ bản cùng với người Hàn Quốc
Bài Test tiếng Hàn thực tế sẽ được tiến hành ở giảng đường, lớp học hoặc bằng phương pháp nói chuyện qua video call, hay được thực hiện cùng các Staff Việt Nam,  sau đó các bạn có thể tự mình kiểm soát được năng lực tiếng Hàn của mình một cách chính xác nhất
Tùy vào trình độ tiếng Hàn của các bạn mà sẽ được phân làm 3 giai đoạn( sơ cấp , trung cấp, cao cấp) sau đó thực thi phỏng vấn mô phỏng, và đây chính là một Service vô cùng hữu dụng đối với các bạn du học sinh đang chuẩn bị đi du học Hàn Quốc

Chúng ta hãy cũng nhau khắc phục mọi sự sợ hãi về tiếng Hàn thông qua chương trình Test tiếng Hàn thực tế của ADDIE và chuẩn bị cho một thời du học thật thành công nào !!!