Du học Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc l THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC | :: AddieCompany ::

THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOME

 • Du học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Sinh hoạt Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Làm thêm Hàn Quốc, Du học Addie, Trường đại học Kyungil, Học tiếng Hàn, Tiếng hàn, Du học giá rẻ, Hồ sơ du học Hàn quốc, Topik, 
Kinh nghiệm du học Hàn Quốc, Quốc Tế ADDIE

  Đại Học Kyungil
 • Du học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Sinh hoạt Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Làm thêm Hàn Quốc, Du học Addie, Trường đại học Kyungil, Học tiếng Hàn, Tiếng hàn, Du học giá rẻ, Hồ sơ du học Hàn quốc, Topik, 
Kinh nghiệm du học Hàn Quốc, Quốc Tế ADDIE

 • Du học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Sinh hoạt Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Làm thêm Hàn Quốc, Du học Addie, Trường đại học Kyungil, Học tiếng Hàn, Tiếng hàn, Du học giá rẻ, Hồ sơ du học Hàn quốc, Topik, 
Kinh nghiệm du học Hàn Quốc, Quốc Tế ADDIEĐại Học Kyungil

Du học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Sinh hoạt Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Làm thêm Hàn Quốc, Du học Addie, Trường đại học Kyungil, Học tiếng Hàn, Tiếng hàn, Du học giá rẻ, Hồ sơ du học Hàn quốc, Topik, 
Kinh nghiệm du học Hàn Quốc, Quốc Tế ADDIE
 • Đứng vị trí thứ hai tại các khu vực Daegyeong /Gangwon/ Yeongnam Gwon chỉ đứng sau Postech"."Đứng vị trí thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ xin được việc làm của học sinh
 • Đứng vị trí thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ xin được việc làm của học sinh
 • Chiếm vị trí thứ 11 trên toàn quốc đứng đầu là Seoul và Postech tại đánh giá về tỷ lệ xin việc và khởi nghiệp mà tờ báo kinh tế Hàn Quốc thực hiện, và chiếm vị trí thứ 9 trong tất cả các trường đại học tư lập. Trong đó đứng vị trí thứ hai ( thứ nhất là Postech) trong các khu vực trực thuộc Daegu, Gyeongsang-Buk/Gangwon/Busan/Ulsan/ Gyeong-Nam,một lần nữa đã chứng minh rằng đây là một trường đại học có tính truyền thống ở tỷ lệ xin việc làm và khởi nghiệp mạnh mẽ.
 • Đặc biệt trong lĩnh vực hỗ trợ tiền để khởi nghiệp cho các học sinh đã vượt qua đại học Hanyang và đại học Dongkuk để giành vị trí số 1 trên toàn quốc"."Ngày 21 tháng 11 năm 2018


* Ngày 21 tháng 11 năm 2018

Du học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Sinh hoạt Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Làm thêm Hàn Quốc, Du học Addie, Trường đại học Kyungil, Học tiếng Hàn, Tiếng hàn, Du học giá rẻ, Hồ sơ du học Hàn quốc, Topik, 
Kinh nghiệm du học Hàn Quốc, Quốc Tế ADDIEThông tin cơ bảnTrường đại học Trường Đại Học Kyungil Năm thành lập Năm 1963
Hình Thức Trường đại học tư lập hệ 4 năm Vị Trí Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do
Homepage www.kiu.ac.kr Homepage trường ngoại ngữ http://irfle.kiu.ac.krVị trí

 • Địa chỉ : (Mã số bưu điện) 38428 50 Gamasil-gil , Hyang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do
 • Số điện thoại : +82-53-600-4000
 • Số Fax : +82-53-600-4020


Hình ảnh trường • Du học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Sinh hoạt Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Làm thêm Hàn Quốc, Du học Addie, Trường đại học Kyungil, Học tiếng Hàn, Tiếng hàn, Du học giá rẻ, Hồ sơ du học Hàn quốc, Topik, 
Kinh nghiệm du học Hàn Quốc, Quốc Tế ADDIE
 • Du học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Sinh hoạt Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Làm thêm Hàn Quốc, Du học Addie, Trường đại học Kyungil, Học tiếng Hàn, Tiếng hàn, Du học giá rẻ, Hồ sơ du học Hàn quốc, Topik, 
Kinh nghiệm du học Hàn Quốc, Quốc Tế ADDIE
 • Du học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Sinh hoạt Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Làm thêm Hàn Quốc, Du học Addie, Trường đại học Kyungil, Học tiếng Hàn, Tiếng hàn, Du học giá rẻ, Hồ sơ du học Hàn quốc, Topik, 
Kinh nghiệm du học Hàn Quốc, Quốc Tế ADDIE
 • Du học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Sinh hoạt Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Làm thêm Hàn Quốc, Du học Addie, Trường đại học Kyungil, Học tiếng Hàn, Tiếng hàn, Du học giá rẻ, Hồ sơ du học Hàn quốc, Topik, 
Kinh nghiệm du học Hàn Quốc, Quốc Tế ADDIE
 • Du học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Sinh hoạt Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Làm thêm Hàn Quốc, Du học Addie, Trường đại học Kyungil, Học tiếng Hàn, Tiếng hàn, Du học giá rẻ, Hồ sơ du học Hàn quốc, Topik, 
Kinh nghiệm du học Hàn Quốc, Quốc Tế ADDIE
 • Du học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Sinh hoạt Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Làm thêm Hàn Quốc, Du học Addie, Trường đại học Kyungil, Học tiếng Hàn, Tiếng hàn, Du học giá rẻ, Hồ sơ du học Hàn quốc, Topik, 
Kinh nghiệm du học Hàn Quốc, Quốc Tế ADDIE

Lịch trình học tiếng Hàn/ học phí/ phí ký túc xáHọc kỳ Thời hạn đăng ký Thời gian học
Học kỳ xuân Ngoài nước: tháng 1/ Trong nước: tháng 2 Tháng 3~ 5
Hoạc kỳ hè Ngoài nước: tháng 4/ Trong nước: tháng 5 Tháng 6~ 8
Học kỳ thu Ngoài nước: tháng 7/ Trong nước: tháng 8 Tháng 9~11
Học kỳ đông Ngoài nước: tháng 10/ Trong nước: tháng 11 Tháng 12~ 02

※ Mỗi học kỳ 20 tuần, từ thứ 2~6, mỗi ngày học 4 tiếngPhí tuyển sinh 50.000krw Không hoàn lại
Học phí (1 năm) 4.000.000krw Không bao gồm phí tài liệu
Phí ký túc xá (6 tháng) 750.000krw 3 người 1 phòng không bao gồm phí ăn
Tổng (Tiền Hàn) 4.800.000krw

※ Mỗi năm bắt buộc đóng tiền bảo hiểm y tế khoảng 100.000~200.000krw
( Tiền bảo hiểm tùy theo độ tuổi)
Chế độ học bổng cho du học sinh ngoại quốc* Quy trình học bổng đã được thay đổi thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2019

Hạng Mục Nội Dung Ghi Chú
Loại Học Bổng Điều Kiện Nội Dung Học Bổng
Học sinh mới nhập học Học bổng người nước ngoài hạng 1 TOPIK 5  trở lên Học phí 4 năm * Đối tượng duy trì điểm trung bình 3.5 trở lên và số tín chỉ là 14 trở lên
 * Ngừng cung cấp đối với đối tượng chưa đạt điều kiện nhận học bổng ở học kỳ sau
* Bãi bỏ tư cách đối với đối tượng chưa đạt điều kiện lần hai
Học bổng người nước ngoài hạng 2 TOPIK 4 Học phí 4 năm
70%
Học bổng người nước ngoài hạng 3 TOPIK 3
( TOPIK 2 đối với khối năng khiếu nghệ thuật thể thao)
Học phi học kỳ đầu tiên 55% 
Học bổng du học dành cho học sinh đang theo học Học bổng thành tích ưu tú  hạng 1 Điều kiện hoàn thành 14 tín chỉ trở lên học kỳ trước,
Đối tượng có TOPIK 4 trở lên, điểm trung bình học kỳ
trước từ 4.0 trở lên, và phải được tuyển chọn bởi viện đào tạo
tiếng Hàn
Học Phí 100% 
Học bổng thành tích ưu tú  hạng 2 Điều kiện hoàn thành 14 tín chỉ trở lên học kỳ trước,
Đối tượng có TOPIK 3 trở lên, điểm trung
bình học kỳ trước từ 3.0 trở lên, và phải được tuyển chọn bởi viện đào tạo
tiếng Hàn
Học Phí  60%
Học bổng thành tích ưu tú  hạng 3 Điều kiện hoàn thành 14 tín chỉ trở lên học kỳ trước,
Đối tượng có TOPIK 2 trở lên, điểm trung
bình học kỳ trước từ 2.5 trở lên, và phải được tuyển chọn bởi viện đào tạo
tiếng Hàn
Học Phí 40%
Học bổng TOPIK dành cho học sinh dang theo học Cấp 6 Đạt TOPIK cấp 6 1,500,000krw * Tiêu chuẩn kết quả TOPIK đạt được sau khi nhập học không được đăng ký thấp
hơn so với học kỳ trước
* Sau khi đã lãnh học bổng của TOPIK 5
rồi thì khi đạt được TOPIK 6 chỉ được cấp thêm 500.000krw
* Loại trừ đối tượng đạt TOPIK học kì trước tốt nghiệp
Cấp 5 Đạt TOPIK cấp 5 1,000,000krw
Học bổng KTX Học bổng phí KTX 60% Điểm trung bình học kỳ trước 4.0~4.5 Phí KTX 60% 
Học bổng phí KTX 40% Điểm trung bình học kỳ trước 3.0~3.99 Phí KTX 40% Toàn cảnh trườngDu học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Sinh hoạt Hàn Quốc, Trường đại học Hàn Quốc, Làm thêm Hàn Quốc, Du học Addie, Trường đại học Kyungil, Học tiếng Hàn, Tiếng hàn, Du học giá rẻ, Hồ sơ du học Hàn quốc, Topik, 
Kinh nghiệm du học Hàn Quốc, Quốc Tế ADDIE

Khuôn viên KIU qua Flycam  Video giới thiệu trường


Các ngành đào tạo chínhĐại học Đơn vị tuyển sinh Chuyên ngành
Khoa chuyên ngành tự do
Đại học chế tạo ô tô tổng hợp Khoa cơ khí ô tô Ngành công nghệ máy móc/Ngành thiết kế thiết bị điện toán/
Ngành tổng hợp ô tô IT
Khoa công nghệ điện tử Ngành công nghệ điện tử/ Ngành SW Smart Car
Khoa robot ứng dụng
Khoa công nghệ điện Chuyên ngành công nghệ điện/ Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện
Khoa năng lượng tái sinh mới Chuyên ngành năng lượng tái sinh mới /
Ngành công nghiệp ô tô chạy bằng nhiên liệu Hydrogen
Khoa công nghệ hóa học
Đại học tổng hợp kỹ thuật cơ sở hạ tầng Khoa công nghệ cơ sở hạ tầng đô thị Ngành công nghệ an toàn đô thị/Ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng
Khoa phòng cháy chữa cháy
Khoa kiến trúc (4,5 năm)
Khoa công nghệ kiến trúc
Khoa công nghệ thông tin không gian
Khoa kỹ thuật đường sắt
Khoa hành chính cảnh sát Ngành hành chính cảnh sát/Ngành hành chính
Khoa quản lý bất động sản
Đại học Đơn vị tuyển sinh Chuyên ngành
Đại học thiết kế tổng hợp Khoa công nghệ máy tính
 Khoa an ninh mạng
Khoa thiết kế hoạt hình chuyện tranh
Khoa nhiếp ảnh
Khoa thiết kế Digital Media
Đại học khoa học xã hội và nhân văn Khoa điều dưỡng
Khoa cấp cứu
Khoa tâm lý trị liệu
Khoa hoạt động tình nguyện
Khoa công nghệ thực phẩm
Khoa kinh doanh Chuyên ngành quản trị kinh doanh/Chuyên ngành thương mại quốc tế
Khoa dịch dụ và phúc lợi xã hội Chuyên ngành phúc lợi xã hội/Chuyên ngành thông tin văn hiến và chăm sóc trẻ em/
Ngành chăm sóc người cao tuổi
Khoa thể thao
Khoa mỹ phẩm K-Beauty
Khoa dịch vụ hàng không